Fugleskydningens resultater

 

 

Torsdag 11. september 1913

Fuglekonge: Augustinus Hansen, gŒrdejer, ElsegŒrde.

Skyttekonge: W. Graff, blikkenslagermester.

 

Torsdag 9. juli1914

Fuglekonge: Niels Nielsen, proprit¾r, Blush¿jgŒrd.

Skyttekonge: S. Andersen, SkovgŒrde.

 

Torsdag 8. juli 1915

Fugle- og skyttekonge; P. Andersen, k¿bmand

 

Torsdag 13. juli 1916

Fugle- og skyttekonge: V. Th. Henningsen, mekaniker.

 

Torsdag 21. juni 1917

Fuglekonge R. Petersen, snedkermester.

Skyttekonge: O. Olsen, gartner, ElsegŒrde.

 

Torsdag 20. juni 1918

Fuglekonge: Anders S¿rensen (Hvitved), g¾stgiver.

Skyttekonge: O. Olsen, gartner, ElsegŒrde.

 

Torsdag 19. juni 1919

Fuglekonge: Marius Nielsen, gŒrdejer, Langagre.

Skyttekonge: E. Frier, fotograf.

 

Onsdag 23. juni 1920

Fuglekonge: Marius Hansen, malermester

Skyttekonge: N. P. Olsen, urmager.

 

Torsdag 16. juni 1921

Fuglekonge: Josef Christiansen, manufakturhandler.

Skyttekonge: Chr. Andersen, l¾derhandler.

 

Onsdag 14. juni 1922

Fuglekonge: P. M. Lund, skovfoged.

Skyttekonge: Josef Volkertzen, arrestforvarer.

 

Torsdag 14. juni 1923

Fuglekonge: Chr. Johansen, fiskeeksport¿r.

Skyttekonge: Th. E. Grotrian, repr¾sentant.

 

Onsdag 9. juli 1924

Fuglekonge: Albert Schmidt, dyrl¾ge.

Skyttekonge: Chr. Johansen, fiskeeksport¿r

 

Torsdag 9. juli 1925

Fugle- og skyttekonge: Marius S¿rensen,amtsstuefuldm¾gtig.

 

Torsdag 8. juli 1926

Fuglekonge: N. J. Juul, slagtermester.

Skyttekonge: Jens Nyhuus, murermester.

 

Torsdag 14. juli 1927

Fugle- og skyttekonge: Alfred Mikkelsen, smed,Boeslum.

 

Torsdag 12. juli 1928

Fuglekonge: Hjalmer Jensen, barber.

Skyttekonge: P. Koch, oversergent.

 

Torsdag 4. juli 1929

Fuglekonge: Johannes Hansen, manuakturhandler.

 

Torsdag 10. juli 1930

Fuglekonge: Ejner Olsen, kunstmaler.

Skyttekonge: M. J. Br¿gger, brugsuddeler, Boeslum.

 

Torsdag9. juli 1931

Fuglekonge: Frederik Helgren, musikdirekt¿r.

Skyttekonge: Marius S¿rensen, amtsstuefuldm¾gtig.

Lukket skydning, pokalen: N. V. Yde, driftsbestyrer.

 

Onsdag22. juni 1932

Fuglekonge: Arnold Meineche, k¿bmand, Lyngby.

Skyttekonge: L. S¿resen, vognmand.

Lukket skydning, pokalen: P. M. Hermansen, direkt¿r.

 

Torsdag6. juli 1933

Fuglekonge: Busch, direkt¿r, rhus.

Skyttekonge: C. Groule, avlsbruger.

Lukket skydning, pokalen: P. M. Hermansen, direkt¿r.

 

Torsdag 5. juli 1934

Fuglekonge: J. P. Henriksen, gasv¾rksarbejder.

Skyttekonge: V. Th. Henningsen, mekaniker.

Lukket skydning, pokalen: N. P. Olsen, urmager.

 

Torsdag 4. juli 1935

Fuglekonge: Henning Scheel-Thomsen, murermester,Randers.

Skyttekonge: V. Th. Hennigsen, mekaniker.

Lukket skydning, pokalen: N. P. Olsen, urmager.

 

Torsdag 8. juli 1936

Fuglekonge: H. T. Nielsen, politibetjent.

Skyttekonge: Hans Winther, sadelmagermester.

Lukket skydning, pokalen: Th. Christensen,bankbestyrer.

 

Torsdag 8. juli1937

Fugle- og skyttekonge: Carl Scheel-Thomsen,rutebilejer.

Lukket skydning, pokalen: H. Vagning, sagf¿rer.

 

Torsdag 30. juni 1938

Fuglekonge: Frederik Helgren, musikdirekt¿r.

Skyttekonge: N. P. Olsen, urmager.

Lukket skydning, pokalen: Alfred Mikkelsen, smed,Boeslum.

 

Torsdag 6. juli 1939

Fuglekonge: Aage Thylkj¾r, skomagermester.

Skyttekong: Jens Nyhuus, murermester.

Lukket skydning, pokalen: Frede Sinding, urmager.

 

1940 og 1941

Ingen fugleskydning pŒ grund af bes¾ttelsen.

 

Onsdag 8. juli 1942

Fugle- og skyttekonge: Aage Veel Jeppe, tandl¾ge.

Lukket skydning, pokalen: Jens Nyhuus, murermester.

 

Mandag 5.juli 1943

Fugle- og skyttekonge Martinus Juul, karetmager.

Lukket skydning, pokalen: H. Vagning, sagf¿rer.

 

Torsdag 13. juli 1944

Fuglekonge: Richardt Lassen, landsretssagf¿rer.

Skyttekonge: P. Petersen, smed.

Lukket skydning, pokalen: Jens Nyhuus, murermester.

 

Torsdag 19. juli 1945

Fuglekonge: M. Schmidt, m¾lkehandler.

Skyttekonge; W. Michelsen, grav¿r, rhus.

Lukket skydning, pokalen: Tage Olesen, hotelejer.

 

Torsdag 18. juli 1946

Fuglekonge: fru Dorthea Lassen.

Skyttekonge: J¿rgen Koefoed, port¿r.

Lukket skydning, pokalen: N. P. Olsen, urmager.

 

Torsdag17. juli 1947

Fuglekonge: William Mellerup, bagermester.

Skyttekonge: Erik. H. Sommer, mekaniker.

Lukket skydning, pokalen: R. Str¿m, installat¿r,R¿nde.

 

Torsdag 8. juli 1948

Fuglekonge: Ernst Svensson, restaurat¿r.

Skyttekonge: P. M. Hermansen, direkt¿r.

Lukket skydning, pokalen: Th. H¿jer, vognmand.

 

L¿rdag 23. juli 1949

Fugle- og skyttekonge: Aage Helgren-Nielsen,pantefoged.

Lukket skydning, pokalen: Egil Jensen smedemester.

 

Torsdag 6. juli 1950

Fuglekonge: Adolf Bolvig, malermester.

Skyttekonge: Vilh. Olsen, restaurat¿r.

Lukket skydning, pokalen: Leo Nyhuus,kommuneassistent.

 

Torsdag 19. juli 1951

Fuglekonge: Valdemar Henrichsen, revisor, rhus.

Skyttekonge: Per Kolind, cand. pharm.

Lukket skydning, pokalen: Laurits S¿rensen,handelsmand.

 

Torsdag 10. juli 1952

Fuglekonge: A. greve Rasmussen, k¿bmand, rhus.

Skyttekonge: B¿rge Nyhuus, murermester.

Lukket skydning, pokalen: Erik H. Sommer, mekaniker.

 

Torsdag 9. juli1953

Fuglekonge: K. A. J. Vestergaard, materialist.

Skyttekonge: A. Kaspersen, skovfoged.

Lukket skydning, pokalen: Aage Helgren-Nielsen,pantefoged.

 

Torsdag 8. juli 1954

Fuglekonge: E. Bredstrup, propriet¾r, Mariendal.

Skyttekonge: Jens Nyhuus, murermeser.

Lukket skydning, pokalen: Hother Jensen, ingeni¿r.

 

Torsdag14. juli 1955

Fuglekonge: O. Kaehne, fris¿rmester.

Skyttekonge: Carl Lundberg, driftsleder.

Lukket skydning, pokalen: B¿rge Nyhuus, murermester.

 

Torsdag 12. juli 1956

Fugle- og skyttekonge: Svend Hagerup,

civilingeni¿r, K¿benhavn.

Lukket skydning, pokalen: Hother Jensen, ingeni¿r

.

Torsdag 4. juli 1957

Fugle- og skyttekonge: Harry Nyhuus, murermester.

Lukket skydning, pokalen: Gunnar Lindberg, k¿bmand.

 

Torsdag 17. juli 1958

Fugle- og skyttekonge: Jens Nyhuus, murermester.

Lukket skydning, pokalen: Harry Nyhuus, murermester.

 

Torsdag 16. juli 1959

Fugle- og skyttekonge: Anton Andersen, m¿belhandler.

Lukket skydning, pokalen: Leo Nyhuus, skatteinspekt¿r.

 

Torsdag 7. juli 1960

Fuglekonge: B¿rge Flach, direkt¿r, rhus.

Skyttekonge: Knud Nyhuus bogholder.

Lukket skydning, pokalen: Gunnar Lindberg, k¿bmand.

 

Torsdag 6. juli 1961

Fuglekonge: Jens N¿rgaard, mekaniker.

Skyttekonge: Leo Nyhuus, skatteinspekt¿r.

Lukket skydning, pokalen: B¿rge Nyhuus, murermester.

 

Torsdag 5. juli 1962

Fuglekonge: Viggo Jensen, skot¿jsfabrikant, borgmester.

Skyttekonge: Jens Olsen, skovfoged, Risb¾k.

Lukket skydning, pokalen: Svend Hagerup,

civilingeni¿r, K¿benhavn.

 

Torsdag 4. juli 1963

Fugle- og skyttekonge: Aksel Lassen, t¿mrermester.

Lukket skydning, pokalen: Poul Rasmussen,fiskeskipper.

 

Torsdag 9. juli 1964

Fuglekonge: Otto Sinding, urmager.

Skyttekonge: Niels Petersen, lagerekspedient.

Lukket skydning, pokalen: Niels Lundberg, direkt¿r.

 

Torsdag 8. juli 1965

Fuglekonge: Verner Sinnbeck, redakt¿r.

Skyttekonge: C. F. Tretow-Loof, revisor.

Lukket skydning, pokalen: Villy Nyhuus,cementvarefabrikant.

 

Torsdag 7. juli 1966

Fugle- og skyttekonge: Jens Olesen, skovfoged, Risb¾k.

Lukket skydning, pokalen: Gunnar Lindberg, k¿bmand.

 

Torsdag 6. juli 1967

Fuglekonge: Steen E. Schmidt, redakt¿r, rhus.

Skyttekonge: Harry Nyhuus, murermester.

Lukket skydning, pokalen: Gunnar Lindberg, k¿bmand.

 

Torsdag 4. juli 1968

Fuglekonge: Preben M¿rch, urmager.

Skyttekonge: Jens Olesen, skovfoged, Risb¾k.

Lukket skydning, pokalen: Erik H. Sommer.autoforhandler.

 

Torsdag 3. juli 1969

Fuglekonge: J¿rgen Madsen, direkt¿r.

Skyttekonge: Niels Lundberg, direkt¿r.

Lukket skydning, pokalen: Janne Olson, ingeni¿r.

 

Torsdag 2. juli 1970

Fuglekonge: Johan Ellegaard Pedersen, arbejdsmand,Fuglslev.

Skyttekonge: Aksel Jensen, bestyrer.

Lukket skydning, pokalen: Villy Nyhuus,cementvarefabrikant.

 

Torsdag 1. juli 1971

Fuglekonge: Preben Bang-Petersen, direkt¿r, Amager.

Skyttekonge: Gunnar Houmann, civilingeni¿r, Randers.

Lukket skydning, pokalen: Gert Nielsen,kontorassistent.

 

Torsdag 6. juli 1972

Fuglekonge: J¿rgen Hove, herreekviperingshandler.

Skyttekonge: Jens Olesen, skovfoged, Risb¾k.

Lukket skydning, pokalen: Carl Lindberg, fabrikant.

 

Torsdag 5. juli 1973

Fuglekonge: Georg Hviid, konfekturehandler.

Skyttekonge: Jens Olesen, skovfoged Risb¾k.

Lukket skydning, pokalen: Chr. Holme Nielsen,apoteker.

 

Torsdag 4. juli 1974

Fugle- og skyttekonge: Jens Bredstrup, fabrikant.

Lukket skydning, pokalen: Aage Helgren-Nielsen,socialinspekt¿r.

 

Torsdag 3. juli 1975

Fuglekonge: Niels Bundgaard, bankdirekt¿r, Grenaa.

Skyttekonge: Flemming Holck, l¾rer, Silkeborg.

Lukket skydning, pokalen: Villy Nyhuus,cementvarefabrikant.

 

Torsdag 1. juli 1976

Fugle- og skyttekonge: Niels Lundberg, direkt¿r.

Lukket skydning, pokalen: J¿rgen Hjortstr¿mrepr¾sentant.

 

Torsdag 7. juli 1977

Fuglekonge: Henrik Svane, materialist.

Skyttekonge: Ole Miller, seniorsergent, Silkeborg.

Lukket skydning, pokalen: Asbj¿rn Starcke, skibsf¿rer.

 

Torsdag 6. juli 1978

Fugle- og skyttekonge: S¿ren B. Lundberg.

Lukket skydning, pokalen: Erik. H. Sommer,autoforhandler.

 

Torsdag 5. juli 1979

Fuglekonge: Knud Tychsen, blikkenslagermester, rhus.

Skyttekonge: Villy Nyhuus, cementvarefabrikant.

Lukket skydning, pokalen: Svend Aage Simonsen, major.

 

Torsdag 3. juli 1980

Fuglekonge: Knud Czaja, overingeni¿r

Skyttekonge: Aage Helgren-Nielsen socialinspekt¿r.

Lukket skydning, pokalen: J¿rgen Nyhuussparekasseassistent.

 

Torsdag 2. juli 1981

Fugekonge: Ole Hvitved,ingeni¿r, Ugelb¿lle.

Skyttekonge: S¿ren B.Lundberg, salgschef.

Lukket skydning, pokalen:Mads Brath, advokat.

 

Torsdag 1. juli 1982

Fuglekonge: GunnarVestergaard, ¿konomichef, Thisted.

Skyttekonge: Bendt Madsen,direkt¿r, rslev.

Lukket skydning, pokalen:Niels Hvitved, bogtrykker.

 

Torsdag 7. juli 1983

Fugle- og skyttekonge:Mogens Noes, elinstallat¿r.

Lukket skydning, pokalen:Erik H. Sommer, autoforhandler.

 

Torsdag 5. juli 1984

Fuglekonge: Eigil S¿rensen,t¿mmerhandler, Frederikshavn.

Skyttekonge: VilhelmPoulsen, taxavognmand.

Lukket skydning, pokalen:Frank Christensen, tobakshandler.

 

Torsdag 4. juli 1985

Fugle- og skyttekonge:Mogens Vesterskov, ingeni¿r.

Lukket skydning, pokalen:J¿rgen Br¿gger, arkitekt.

 

Torsdag3. juli 1986

Fugle- og skyttekonge:Niels Hvitved, bogtrykker.

Lukket skydning, pokalen:John Nyhuus, overl¾rer.

 

Torsdag 2. juli 1987

Fugle- og skyttekonge: AageHansen, gŒrdejer, SkovgŒrde.

Lukket skydning, pokalen:Peter Sejersen.

 

Torsdag 7. juli 1988

Fuglekonge: Hasse Hoffmann,berider, S¿holt.

Skyttekonge: Peter Elle,boghandler

Lukket skydning, pokalen:Leo Nyhuus, skatteinspekt¿r.

 

Torsdag 6. juli 1989

Fuglekonge: Steen Kastrup,radiotekniker.

Skyttekonge: AageHelgren-Nielsen, socialinspekt¿r.

Lukket skydning, pokalen:Erik Sejersen, bygningskonstrukt¿r.

 

Torsdag 5. juli 1990

Fugle- og skyttekonge:Peder Skriver M¿ller, malermester.

Lukket skydning, pokalen:S¿ren Bredstrup, direkt¿r.

 

Torsdag 4. juli 1991

Fugle- og skyttekonge: MadsBrath, advokat.

Lukket skydning, pokalen:J¿rgen Nyhuus, bankfuldm¾gtig

 

Torsdag 2. juli 1992

Fugle- og skyttekonge: HansHenrik Nyhuus, salgschauff¿r.

Lukket skydning, pokalen:Jens Lindberg, l¾rer.

 

Torsdag 1. juli 1993

Fugle- og skyttekonge:Mogens Clausen, fabrikant.

Lukket skydning, pokalen:Lars Rensch Nielsen, guldsmed.

 

Torsdag 7. juli 1994

Fugle- og skyttekonge:BernoM¿ller, ejendomsm¾gler.

Lukket skydning, pokalen:Mogens Vesterskov, ingeni¿r.

 

Torsdag 6. juli 1995

Fugle- og skyttekonge: LeifBech, servicetekniker, Fugls¿.

Lukket skydning, pokalen:John Nyhuus, viceskoleinspekt¿r.

 

Torsdag 4. juli 1996

Fugle- og skyttekonge:Palle Vang Nielsen,

telefonmont¿r, Helgen¾s.

Lukket skydning, pokalen:Gorm Rensch-Nielsen, direkt¿r.

 

Torsdag 3. juli 1997

Fugle- og skyttekonge: PerLorentsen, vinhandler

Lukket skydning, pokalen:Niels Peter Poulsen, l¾rer.

 

Torsdag 2. juli 1998

Fugle- og skyttekonge:Peter Elle, boghandler.

Lukket skydning, pokalen:John Nyhuus, viceskoleinspekt¿r.

 

Torsdag 1. juli 1999

Fugle- og skyttekonge:Preben M¿rch, urmager.

Lukket skydning, pokalen:Ole Elle, bogtrykker.

 

Torsdag 6. juli 2000

Fugle- og skyttekonge: WimKoelman, Eibergen, Holland.

Lukket skydning, pokalen:Steen Klemmensen

 

Torsdag 5. juli 2001

Fugle- og skyttekonge:Freddy Juul Pedersen, ¿konomichef.

Lukket skydning,pokalen:  Peter Schr¿der Jeppesen

 

Torsdag 4. juli 2002

Fugle- og skyttekonge: JohnNyhuus, viceskoleinspekt¿r.

Lukket skydning, pokalen:J¿rgen Nyhuus, bankfuldm¾gtig.

 

Torsdag 3. juli 2003

Fugle- og skyttekonge: fhv. teknisk chef, H. J. SchackS¿ndergaard, Ebeltoft

Lukket skydning, pokalen: hr. pokalformand KimS¿rensen.

 

Torsdag 1. juli 2004

Fugle- og skyttekonge: Aage Hansen, gŒrdejer,SkovgŒrde

Lukket skydning, pokalen: Hans Hvitved, ambassaderŒd.

 

Torsdag 7. juli 2005

Fugle- og skyttekonge: Johan Peter Jensen

Lukket skydning, pokalen: J¿rn Back Mikkelsen

 

Torsdag 6. juli 2006

Fugle- og skyttekonge: Borgmester J¿rgen Br¿gger

Lukket skydning, pokalen: Karl Erik Knaack

 

Torsdag 5. juli 2007

Fugle- og skyttekonge: Paradef¿rer S¿ren B. Lundberg

Lukket skydning, pokalen: S¿ren Sejersen

 

Torsdag 3. juli 2008

Fugle- og skyttekonge: Jens Nyholm Hansen

Lukket skydning, pokalen: Jan Nyhuus

 

Torsdag 2. juli 2009

Fugle- og skyttekonge: Jan Hvitved

Lukket skydning, pokalen: Karl Erik Knark

 

Torsdag 1. juli 2010

Fugle- og skyttekonge: Thomas Birkelund

Lukket skydning, pokalen: Mogens Lorentsen

 

Torsdag 7. juli 2011

Fugle- og skyttekonge: Peter Schr¿der Jeppesen

Lukket skydning, pokalen: J¿rgen Br¿gger

 

Torsdag 5. juli 2012

Fugle- og skyttekonge: RenŽ Didia L¿nholdt

Lukket skydning, pokalen: Thomas Elle

 

Torsdag 4. juli 2013

Fugle- og skyttekonge: Flemming Hjort Christensen

Lukket skydning, pokalen: Mogens Lorentsen

 

Torsdag 3. juli 2014

Fugle- og skyttekonge: John Nyhuus

Lukket skydning, pokalen: S¿ren Sejersen

 

Torsdag 2. juli 2015

Fugle- og skyttekonge: Niels Hvitved

Lukket skydning, pokalen: Jens BrŸchle Sejersen

 

Torsdag 7. juli 2016

Fugle- og skyttekonge: John Adams

Lukket skydning, pokalen: Jens H¿j

 

Torsdag 6. juli 2017

Fugle- og skyttekonge: Per Lampe

Lukket skydning, pokalen: Steen Kastrup


Torsdag 5. juli 2018

Fugle- og skyttekonge: Steen Hobolth Jensen

Lukket skydning, pokalen: Jens BrŸchle Sejersen

 

 

 

.