Fugleskydning med kasket


Med en overskyet himmel og en let kølig brise på pladsen foran Det Gamle Rådhus indledte Ebeltoft Borgerlige Fugleskydningsselskab torsdag 5. juli 2018 traditionen tro sin årlige fugleskydning, der var en jubilæumsskydning i anledning af selskabets 105 års jubilæum.

Bestyrelsen havde således ikke i samme omfang som sidste år, helt kontrol over vejrudsigten, men vil, ifølge udokumenterede forlydender, fastholde den første torsdag i juli som dagen, hvor fugleskydningen afvikles.

KongetalerIndenfor på rådhusets gamle gulvbrædder lyttede skydebrødrene traditionen tro først til formandens hyldest til Hendes Majestæt Dronning Margrethe, der var præget af de alvorsfulde begivenheder som regenten i år har måttet gennemgå, hvor den største var Prins Henriks bortgang 18. februar.

Den vigtige tale for Danmark var betroet et livsklogt og nu pensioneret mangeårigt medlem, idet bestyrelsen havde bedt selskabets ulønnede pressechef Jesper Elle om at dokumentere evnen til at finde de rette velvalgte ord frem.

Talen tog udgangspunkt i selskabets oprindelige formål, at være et værn mod udefrakommende trusler og gik videre til de omstændigheder, som under kampen mod fremmede slyngler for snart 800 år siden, gjorde Dannebrog til Danmarks nationalsymbol nr. 1.

Den prisværdigt korte tale, havde således, mente en enkelt skydebroder, potentiale til at gå over i historien.

Talen for den gamle købstad Ebeltoft blev, som den nye tradition fra 2017 foreskriver, holdt af den afgående fuglekonge, Per Lampe.

Som andengenerationsindvandrer til byen, baksede han lidt rundt i de mange og forskellige herligheder byen byder på og det lykkedes ham da også i den sammenhæng at få indflettet egne oplevelser.

Parade med admiralkasket


Efter samlingen på rådhuset blev skydebrødrene igen i år myndigt kommanderet i kolonne af paradefører Søren Lundberg, der dog i år fremstod markant mere iøjnespringende, da han som noget helt nyt var iført en admiralkasket der angiveligt stammer fra en højtstående tidligere officer fra Den Kolde Krigs tid.

Ifølge forlydender har han, på grund af kaskettens troværdige forhistorie, egenhændigt og for egne midler erhvervet den i en souvenirkiosk i Berlin.

Også i år blev paraden kendetegnet ved, at det elektrificerede futtog, der normalt kører Stadtrundfahrt med turister, transporterede medlemmer af Det gamle Spejderorkester.

Efter den traditionelle forfriskning ved Bedestedet hos Svend Lundberg, ankom futtoget lidt forsinket til skydepladsen, hvor starten på skydningen yderligere blev forsinket i en god times tid.

Årsagen var angivelig, at det var umuligt at kalde skydebrødrene ud til skydningerne, da hele det tekniske apparatur til viderebringelse af ord gennem luften, ikke var til stede. Mens ankomsten af udstyret blev afventet, kunne afværgefartøjet således nå at skræmme en garnfisker væk fra vandoverfladen i Skovgaardskrogen.

Forsinkelsen ramte igen i år den traditionsrige frokost som formanden traditionen tro benyttede til at takke alle gode kræfter og sponsorer.

En slags pokaldrikning


Med kun to fugleunger til stede var der blandt skydebrødrene lidt tvivl om, hvorvidt det ville være ansvarligt at gennemføre den traditionsrige Pokaldrikning, hvor drenge under opsyn af Pokalformanden bliver til mænd. Pokalformand Mikkel Hogrefe så dog ingen problemer i at kalde de to unger til pokalen og med hjælp fra garvede skydebrødre blev der gennemført en slags pokaldrikning. Ingen i år uden civile tab. Selve skydningen til fuglen sluttede kl. 16.52, hvor brystpladen fik et velrettet skud af Steen Hobolt Jensen, der som ny fuglekonge således skal regere over selskabet det næste år.

Resultater fra Fugleskydningen:


Brystpladsen: Steen Hobolt Jensen - eget skud. Højre vinge: Jens Sejersen – eget skud. Venstre vinge: Lars Blichfeldt Jensen – eget skud. Halen: Berno Møller – eget skud. Halsen: Erich Franzen ved Klaus Rasmussen. Æblet: Jens Nyholm – eget skud. Sceptret: Svend Pedersen ved Jens Nyholm. Næbbet: Martin Andersen – eget skud. Kronen: Karsten Kjær ved Jan Behrens. 6. stjerne: Jørgen Brøgger – eget skud. 5. stjerne: Arne B. Kristensen – eget skud. 4. stjerne: Jeppe Hougaard ved Jørn Bach Mikkelsen. 3. stjerne: Peter Thomasen ved Jan Hvitved. 2. stjer¬ne: Jens Otto Bertel Hansen – eget skud. 1. stjerne: Peder Skriver Møller – eget skud. Lukket skydning: 1. præmie (30 p.): Peter Bjerregaard ved Jens B. Sejersen. 2. præmie (30 p.): Bo Linnegaard Frederiksen ved Magnus Sejersen. 3. præmie (30 p.): Bjarne sommer ved Martin Andersen. 4. præmie (29 p.):Niels Bonde ved Vagn Hansen. 5. præmie (29 p.):Jørgen Brøgger ved Jesper Elle. 6. præmie (29 p.): Jens kanneggaard ved Søren Lundberg. 7. præmie (29 p.): Hans Helligsø ved Jan Nyhuus. 8. præmie (29 p.):Hans Hvitved ved Peter Schrøder Jeppesen. 9. præmie (29 p.): Jakob Vedsted ved Rene Thyugesen. 10. præmie (29 p.): Martin Brændbyge ved Michael Drevland.

Vinder af ¬pokalen blev Jens B. Sejersen.

Serieskydningen: Søren Sejersen, Jesper Nyhuus og Jørgen Brøgger – alle med 30 point.


Fuglekonge 2018 Steen Hobolt Jensen og pokalvinder Jens Brüchle Sejersen

Fuglekonge Steen Hobolt Jensen og pokalvinder Jens Brüchle Sejersen