Først skydes efter stjernerne i nummereret orden. Herefter er rækkefølgen:
Kronen, Næbet, Sceptret, Æblet, Halsen, Halen, Venstre Vinge, Højre Vinge
og til sidst Brystpladen.