Selskabets stiftelse 1913

Det nuværende fugleskydningsselskab blev stiftet i 1913.
I en annonce i Ebeltoft Avis den 22.-24. august 1913 indbydes der til
stiftende møde i "Ebeltoft borgerlige Fugleskydningsselskab"
på hotel "Skandsenskilde" den 26. ds Aften Kl. 81/2.
Indbydere til mødet var: "Flere Borgere".

Allerede ugen efter blev der holdt stiftende generalforsamling samme sted.
Her blev selskabets første love og skyderegler fremlagt og godkendt.
De er i øvrigt, med kun ganske få justeringer, stadig gældende.

Til den første bestyrelse valgtes manufakturhandler Carl Gjerløff,
trafikassistent Harald G. Hougaard, gæstgiver Søren Olesen,
brygger P. Petersen og urmager Frede Sinding.
Carl Gjerløff valgtes til selskabets første formand.

Allerede det første år kunne selskabet mønstre 111 medlemmer,
der betalte 2 kr. årligt i kontingent og et indskud på 1 kr. til emblem og love.

Den første fugleskydning fandt sted torsdag 11. september 1913
og torsdag har siden været selskabets faste fugleskydningsdag.
I dag er det den første torsdag i juli måned.

Om årsagen til, at det blev en torsdag, fortælles, at det var bagernes fridag
og da mange af byens bagere var skydebrødre,
var det mest praktisk at afholde skydningen på denne ugedag.