De første fugleskydninger i Ebeltoft

Den første fugleskydning i Ebeltoft, det har været muligt at dokumentere, fandt sted i 1822.
Det var en privat fugleskydning arrangeret af snedkermester Thomas Meinicke
som den 8. juni 1822 indrykkede en annonce i Aarhuus Stiftstidende med følgende ordlyd:

"Med Øvrighedens Tilladelse agter undertegnede, den 24de Juni, at holde et Fugleskydnings-Selskab,
hvorved erholdes, som gevinster, følgende moderne, solide og nye Meubler:
Første Gevinst; et Harpelyrebord; anden, et Reisechartol; tredje, et Syskriin;
fjerde, en Barbeerkasse; femte, en tobakskasse.
Hvert nummer på disse Gevinster koster 1 Rbd., og ved Skydningen maa ingen Rifler bruges.
De ærede Liebhavere, som vil beære mig med deres Nærværelse underrettes om,
at jeg baade i min bopæl og paa Skydebanen opvarter med forskiellige Slags gode Spise- og Drikkevarer.
Ebeltoft, den 29de Mai 1822.
T. Meiniche".Næste gang der er fundet omtale af en fugleskydning i Ebeltoft er i 1858.
Arrangørerne var "Ebeltoft borgerlige Fugleskydningsselskab",
der således betragtes som den første forløber, for det nuværende fugleskydningsselskab.