Fugleskydningsdagen

 

Morgenmøder

En Fugleskydningsdag begynder i mange forskellige regi, idet der er tradition for, at skydebrødrene samles i forskellige grupper og indtager morgenmad.

En af de længstlevende traditioner er skabt af købmand Gunnar Lindberg, der igennem en lang årrække har inviteret Spejderorkestret og en stor gruppe skydebrødre til en morgenforfriskning i haven. Traditionen fortsættes i dag af svigersønnen Karsten Kjær.

 

Det Gamle Rådhus

Den officielle del af Fugleskydningsdagen indledes med, at skydebrødrene mødes på Det Gamle Rådhus, hvor formanden byder velkommen og hvor der serveres et glas portvin.

Derefter holder en udvalgt skydebroder en tale for Kongehuset og der udråbes et ni-foldigt hurra for hendes majestæt Dronning Margrethe den ll.

Denne tale efterfølges af endnu to taler af udvalgte skydebrødre.

Den ene for Danmark med efterfølgende afsyngning af ”Der er et yndigt land” og en tale for Ebeltoft by efterfulgt af fugleskydningsmarchen: ”Mød op i dag du glade borger”

 

På geled

Skydebrødrene stiller derefter op på Torvet under munter, men kyndig og bestemt ledelse af paradeføreren, der bl.a. beordrer skydebrødrene til at tage huerne af.

Fanerne føres ud af Rådhuset til tonerne af ”Her kommer Jens med fanen” hvorefter fanebærerne finder deres pladser foran skydebrødrene, men bagved Spejderorkestret.

Lige bag fanebærerne indtager betroede skydebrødre deres pladser med sølvtøjet.

Paradeføreren beordrer skydebrødrene på geled efterfulgt af kommandoen ”Højre om”, hvorefter marchen mod skydepladsen indledes.

 

Bedestedet

I nyere tid er den lange march til skydepladsen i Skovgårdskrogen blevet afbrudt af et under normale omstændigheder kortvarigt ophold ved Bedestedet hos Svend Lundberg. Her er skydebrødrene gennem en lang årrække blevet budt på en forfriskning og har siden årtusindskiftet også haft mulighed for at få fyldt feltflaskerne op.

 

På skydepladsen

Ved ankomsten til skydepladsen bliver skydebrødrene igen kommanderet til at tage huerne af og stå på geled inden fanerne føres ind i teltet.

Herefter trækkes der numre til Fuglen og en lukket 3-skuds skydning, hvorpå skydebrødrene indtager teltet til en kop kaffe med tilhørende snitter med rullepølse og ost.

Dette er dog kun et tilbud, hvilket nogle skydebrødre hvert år afstår fra, for i stedet at gå direkte til ankrene med fadøl.

 

Skydningen

Skydningen indledes ved, at Fuglekongen affyrer det første skud mod 1. stjerne.

Ved opråb kaldes de enkelte skydebrødre derefter ud til fuglen og den lukkede skydning i den rækkefølge, hvori de ved lodtrækning er blevet placeret på medlemslisten eller alternativt ved dagens lodtrækning på pladsen.

Der fortsættes indtil brystpladen er skudt ned.

 

Frokosten

I teltet indtages frokosten, hvor formanden i en tale takker spejderorkestret for den musikaske indsats, Klods Hans for serveringen, Lorentsen for portvinen på Rådhuset, Skydeudvalget for det praktiske og Bedestedet for den livreddende indsats. Der udråbes et tre-foldigt hurra for selskabet.

Formanden bemærker, at eventuelle talere kan indtegne sig hos sekretæren samt, at de ikke må tale før efter det varme.

Bortset fra nogle få gengangere er det normalt kun få skydebrødre, der ønsker at tale for ikke at være årsag til forsinkelser i skydningen, hvilket er ilde set.

Under frokosten hyldes den regerende fuglekonge og den pågældendes platte kan beses.

Frokostpausen benyttes også til at uddele trofasthedstegn, hvis de pågældende har været forhindret i at deltage i generalforsamlingen.

 

Fugleungerne

Efter silden og det varme, men normalt før ostesnitterne, bliver årets fugleunger linet op. Fugleungerne bliver festligt hyldet og får overrakt beviset for deres nye status som skydebrødre i selskabet.

Pokalformanden inviterer derefter fugleungerne til at deltage i Pokaldrikningen, der antropologisk set kan sammenlignes med en manddomsprøve.

Ofte ser man ældre skydebrødre deltage i denne optagelsesceremoni, da det for mange er et mindeværdigt højdepunkt fra deres første fugleskydning og ligeledes for de nye fugleunger en ofte uforglemmelige oplevelse.

 

Præmieoverrækkelse

 

Når brystpladen er skudt ned og årets fuglekonge er fundet finder præmieoverrækkelsen sted i teltet.

Her overrækkes sølvtøjet til de skydebrødre, der haft held på fuglen og de, der har udvist stor præcision i både den lukkede skydning og i serieskydningen.

 

Afslutning

Efter præmieoverrækkelsen bevæger skydebrødrene sig i større eller mindre grupper igen ind mod byen.

Her vil man kunne møde de huebeklædte skydebrødre i muntre samtaler om dagens begivenheder hvilket bl.a. af byens restauratører, gæster og turister noteres som muntre og festlige indslag på de beværtninger, hvor skydebrødrene kan antræffes –ofte til langt ud på de små timer.